ජංගම දුරකථන
15612138018
විද්යුත් තැපෑල
sales@hbjming.com

වාහක රාමුව

  • Conveyor Frame for Belt Conveyor System

    පටි වාහක පද්ධතිය සඳහා වාහක රාමුව

    වාහක රාමුව වාහක පද්ධතියේ වැදගත් අංගයක් වන අතර එය රෝලර් අතර අවම පරතරයක් සැපයීමට සහ වාහක පටිය සඳහා අමතර ආරක්‍ෂාවක් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත. රාමු පිටත බෑවුම් සැලසුම් කර ඇත්තේ කවචය වටා ද්‍රව්‍ය එකතු වීම වැළැක්වීම සඳහා වන අතර එමඟින් නොමේරූ කවච ඇඳීම වළක්වා ගත හැකිය. රෝල් තදබදය.
    වර්ග අනුව, රාමු වර්ග දෙකකට බෙදා ඇත: ලයිනර් රාමු සහ ඕෆ්සෙට් රාමු.